Certyfikaty

Kraftbet przywiązuje dużą wagę do jakości i efektywności produkcji, w związku z czym zachodzące procesy produkcyjne są stale optymalizowane. Dowodem czego są certyfikaty jakie otrzymuje spółka. Jednym z najważniejszych jest ZKP, czyli Zakładowa Kontrola Produkcji, która została wprowadzona dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/l06/EWG) z 21 grudnia 1988 r. i oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta.
Dowiedz się więcej
© Copyright Kraftbet sp. z o.o. sp. k.   |   Design: Proformat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram